Förändringar i den svenska spelpolitiken

I Sverige har vi sedan 1944 haft spelmonopol i den form som vi känner igen det idag. Tidigare i år togs dock beslutet om en ny spellagstiftning och redan vid årsskiftet faller spelmonopolet och gör det möjligt för nya aktörer att inta marknaden.

Att spela på casino är något som många svenskar sysslar med på sin fritid. Antingen spelar vi på fysiska spelautomater eller så besöker vi ett online casino. Hur och var vi spelar kommer dock bli ännu lättare och smidigare efter årsskiftet i och med att spelmonopolet faller. Det innebär att vi inte kommer vara begränsade till de statligt ägda bolagen utan kan välja det casino som vi själva bäst föredrar.

Nya aktörer på spelmarknaden

Det sker stora förändringar på spelmarknaden. Redan nu i augusti kunde bolag ansöka om licens att få bedriva spelverksamhet i Sverige efter årsskiftet. I dagens läge är det drygt 30 bolag som lämnat in sin ansökan vilket är färre än vad Lotteriinspektionen räknade med. De hade uppskattat siffran till ungefär det dubbla, men än finns det tid att lämna in sin ansökan. För att bli godkänd att bedriva spelverksamhet kräver dock att man uppfyller en rad olika kriterier och att de lever upp till den svenska spelpolitiken. Här kan du läsa en längre text om regeringens mål med spelpolitiken.

Målet är en sund och säker spelmarknad där sociala skyddsintressen och efterfrågan på spel tillgodoses under kontrollerade former. – Regeringen

Ett av de mest omtalade bolagen som valt att ansöka om licens är ATG som driver travsporten i Sverige. Går det igenom och de får tillstånd att driva egen spelverksamhet innebär det att de skulle bli det största spelbolaget i Sverige. Större än Svenska spel.