Konferens om spelmarknaden

Spelmarknaden online är något av en internationell fråga inom EU då spelaktörerna är fria att agera inom EU:s gränser och för att göra marknaden så jämställd som bara möjligt har man nu öppnat upp för en internationell diskussion – genom att hålla konferens i onlinespelmarknadens Mecka på Malta.

”Under de tre dagarna på Malta kommer spelmyndigheter, spelaktörer, och olika spelintressenter ha en unik möjlighet att träffas och diskutera spelbranschen och dess utmaningar.” läs mer om konferensen här.

Laptop casinoEn fråga som länge varit aktuell på spelmarknaden är ”vad händer?” vilket inte heller är förvånande sett till Sveriges inblandning rörande sitt spelmonopol som i realiteten strider mot EU:s regler om den fria marknaden. Konferensen som citatet ovan handlar om är därför en stor händelse eftersom denna ger möjlighet för alla inblandande länder på spelmarknaden att hitta ett gemensamt konsensus. Men vad konferensen kommer utmynna i är ännu oklart, men tydligt är att dess syfte är att ge möjlighet för såväl internationella spelaktörer som nationella myndigheter att föra dialog om spel. Vad man även syftar till är att bättra samarbetet inom spelindustrin i sin helhet genom att fokusera på att öka kompetensen och ge olika organisationer en kontaktyta för att utbyta idéer och funderingar kring marknadens olika utmaningar.

Vilka utmaningar står spelmarknaden inför?

Tydligt är att spelmarknaden har en hel del utmaningar att komma till rätt med. X finns idag bara ett fåtal gemensamma regler som casinon ska rätta sig efter och majoriteten av reglerna som finns för spelaktörerna hittas således i respektive land där aktören är verksam. Verkar aktören i flera olika länder med sitt casino måste varje nationellt casino exempelvis ha olika regelverk beroende på vilka krav värdlandet ställer på aktören – och att hitta gemensamma spelregelverk är därför något som flitigt diskuteras både för att underlätta för spelaktörerna och för att öka spelarnas säkerhet när de spelar online.